Individuální celostní terapie


Určena pro všechny kteří chtějí lépe porozumět příčinám svých (nejen) zdravotních problémů a získat tak vhledy, které vedou k přirozenému léčení (nejen) tělesných potíží.
Co to je
Jedná se o intenzivní, hluboký rozhovor, kdy Vás povedu Vaším vnitřním prostorem. Pomohu Vám porozumět vnitřním příčinám a odhalit psychosomatické souvislosti vašeho problému. Pracujeme s emocemi, myšlenkami, s tělesnými pocity. Pracujeme pouze s Vaším vnitřním materiálem. Průběh terapie je individuální a intenzivní, může zahrnovat i práci s tělem, jedno sezení trvá 2-4 hodiny.
Co nečekejte
Nebudu Vás soudit, divit se, přesvědčovat, dávat Vám rady či doporučení, sdělovat svoje názory.
Terapie není určena pro ty, kteří ji chtějí přijít zkusit. Následujícímu prosím nyní věnujte pozornost:
Půjdeme Vaším prostorem a šlapat po té skryté cestě budete Vy. Bude to cesta náročná. Já budu Vaším průvodcem, podporovatelem a kotvou v těžkých situacích, které objevíme, ale projít jimi a změnit jejich dopad na Váš život můžete jenom Vy. Půjde nám to pouze pokud budete rozhodnutí se po cestě vydat se vší upřímností a odhodláním. Jenom to zkusit nebude stačit, abychom se spolu dostali do potřebné hloubky a budete mrhat svými penězi a mým časem.
Jak se připravit
Několik dní před sezením nepijte alkohol, omezte kofein, v den sezení jezte střídmě, ať Vás netíží plné břicho, dostatečně pijte a dostatečně se vyspěte. Pokud berete léky na úzkosti a depresi, je nutné to předem sdělit.
Po terapii
Dopřejte si volnější režim a čas pro sebe, neplánujte hned dělat závažná rozhodnutí. Započatý proces bude běžet dál, vytěžit z něj maximum lze jen pokud na něj budete mít klid a čas.
Cena za jednu terapii je 4000,- korun.
Vaším průvodcem bude MUDr. Lenka Štádlerová